Csoportos üzenetszabványok (UGIRO)

A csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenetszabvány

CS-ÁTUTALÁS üzenet FEJ

mező

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

F210

tétel-típus

N

2

01, K

F211

üzenet típus

A

6

ATUTAL, K

F212 **4

duplum-kód

N

1

= 0 / <> 0, K

első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám,

= 0 - eredeti üzenet,

<> 0 - másolati példány

F213

kezdeményező azonosítója

AN

13

K

a CS-ÁTUTALÁS összeállítója: a munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb. adószám esetén AaaaaaaaaTttt, ahol 't' a telephely-azonosító

F214

F214.1

F214.2

üzenet-sorszám

-összeállítás dátuma (8)

-sorszám (4)

N

12

K

a sorszámnak, más néven az input sorszámnak, az azonos kezdeményezőnél sorfolytonosnak és egyedinek kell lennie

F215

F215.1

F215.2

kezdeményező bankszámla-száma

- bankszerv (8)

-számlaszám (8 / 16)

AN

24

K

a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám csak 8 karakteres: balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

F216 **

a terhelés dátuma

N

8

K

a CS-ÁTUTALÁSt kezdeményező számlájának terhelése

F217

jogcím

A

3

V

lásd a jogcím-listát

F218

kezdeményező cég neve

AN

35

K

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához

F2112 **

közlemény

AN

70

V

a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

K/V – a mező kitöltése Kötelező/ Választható, Választható kitöltésű mezo esetén, ha a mezőt nem tölti fel adattal a kezdeményező, akkor a tipusnak megfelelő töltő-karaktereket (0 ill.szóköz) kell a mezőbe helyezni.

4 pozitív visszajelzés-igény (F212 mező)

  • 0 - eredeti példány, pozitív visszaigazolást nem kér a kezdeményező,

  • 1 - másolati példány, pozitív visszaigazolást nem kér a kezdeményező,

  • 7 - eredeti példány, pozitív visszaigazolást kér a kezdeményező,

  • 8 - másolati példány, pozitív visszaigazolást kér a kezdeményező,

CS-ÁTUTALÁS TÉTEL

mező

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

T210

tétel típus

N

2

02, K

T211

tételsorszám

N

6

K

a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosító, 1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke

T212

a jóváírás napja

N

8

V

ezen a napon a jogosult ügyfél számláján meg kell jelennie az összegnek.

T213

összeg

N

10

K

a jóváírandó összeg csak Ft, tizedesrész nem használható

T214

T214.1

T214.2

jogosult bankszámla-száma

-bankszerv (8)

-számlaszám (8 /16)

AN

24

K

ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezobe helyezni

T215

ügyfélazonosító a kezdeményezőnél

AN

24

K

pl. törzsszám, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

T216

az ügyfél neve

AN

35

V

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához

T217

az ügyfél címe

AN

35

V

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához

T218

számlatulaj-donos neve

AN

35

K

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához

T219

közlemény

AN

70

V

Megjegyzés: csak az első 10 karakter jut el a jogosult bankjához

CS-ÁTUTALÁS üzenetet Záró LÁB

mező

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

Z210

tétel-típus

N

2

03, K

Z211

tételek száma

N

6

K

a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-TÉTELek száma

Z212

tételek összértéke

N

16

K

a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-TÉTELek összege

A csoportos beszedés (CS-BESZEDÉS) üzenetszabvány

CS-BESZEDÉS üzenet FEJ

mező

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

F210

tétel-típus

N

2

01, K

F211

üzenet típus

A

6

BESZED, K

F212 **1

duplum-kód

N

1

= 0 / <> 0, K

első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám,

= 0 - eredeti üzenet,

<> 0 - másolati példány

F213

kezdeményező

azonosítója

AN

13

K

a CS-BESZEDÉS összeállítója: adószám esetén AaaaaaaaaTttt, ahol 't' a telephely-azonosító

F214

F214.1

F214.2

üzenet-sorszám

-összeállítás dátuma (8)

-sorszám (4)

N

12

K

a sorszámnak, más néven az input sorszámnak, az azonos kezdeményezőnél sorfolytonosnak és egyedinek kell lennie

F215

F215.1

F215.2

kezdeményező számlaszáma

- bankszerv (8)

-számlaszám (8 / 16)

AN

24

K

a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

F216 **

értesítési határidő

N

8

K

a 'beszedési értesítés' eljuttatása a kötele-zett ügyfelek számlavezető bankjának

F217

jogcím

A

3

V

lásd a jogcím-listát

F218

kezdeményező cég neve

AN

35

K

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához

F2112**

közlemény

AN

70

V

a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

1 a **-gal jelölt érték a címzetthez nem jut el

CS-BESZEDÉS TÉTEL

mező-név

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

T210

tétel típus

N

2

02, K

T211

tételsorszám

N

6

K

a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosító, 1-gyel kezdődő, sorfolytonosan növekvő szám; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke

T212

a terhelés napja

N

8

K

ezen a napon kell megterhelni a kötele-zett ügyfél számláját a beszedendő összeggel

T213

összeg

N

10

K

a beszedendő összeg csak Ft, tizedesrész nem használható

T214

T214.1

T214.2

kötelezett bankszámlaszáma

-bankszerv (8)

-számlaszám (8 /16)

AN

24

K

ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni

T215

ügyfélazonosító a kezdeményezőnél

AN

24

K

pl. fogyasztó-azonosító, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

T216

az ügyfél neve

AN

35

V

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához

T217

az ügyfél címe

AN

35

V

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához

T218

kötelezett / számlatulajdonos neve

AN

35

K

Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a kötelezett bankjához

T219

közlemény

AN

70

V

Megjegyzés: csak az első 10 karakter jut el a kötelezett bankjához

CS-BESZEDÉS üzenetet Záró LÁB

mező

tartalom

típus

hossz

érték, K/V

megjegyzés

Z210

tétel-típus

N

2

03, K

Z211

tételek száma

N

6

K

a CS-BESZEDÉS üzenetben található ügyfél-TÉTELek száma

Z212

tételek összértéke

N

16

K

a CS- BESZEDÉS üzenetben található ügyfél-TÉTELek összege

A csoportos Ellenőrző Jelentés (CS-STÁTUS) üzenetszabvány

CS-STÁTUS üzenet FEJ (hossz: 54)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F220

tétel-típus

N

2

01

F221

üzenet típus

A

6

STATUS

F222

duplum-kód

N

1

= 0 / <> 0

első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám,

= 0 - eredeti üzenet,

<> 0 - másolati példány

F223

a csoportos megbízás kezdeményezője

AN

13

F223 és F224 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet azonosítójával

F224

F224.1

F224.2

a csoportos megbízás sorszáma

- összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

F225

F225.1

F225.2

STÁTUS üzenet azonosítója:

- összeállítás dátuma (8)

- sorszáma (4)

N

12

a STÁTUS üzenet egyedi azonosítója, a csoportos megbízás üzenet feldolgozásának dátuma (ha a CS-STÁTUS üzenetet a GIRO Rt. állította elő, akkor ez a dátum a csoportos megbízás GIRO Rt. általi feldolgozásakor érvényes 'elszámolási dátum').

F226

STÁTUS üzenet összeállításának időpontja

N

6

óóppmm

F227

teljes üzenetre vonatkozó státusinformáció

N

2

üzenetszintű, a teljes csoportos megbízás üzenet rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg

CS-STÁTUS üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 63)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

T220

tétel típus

N

2

02

T221

tételsorszám

N

6

a tétel eredeti, a csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma

T222

tételre vonatkozó státus-információ

N

2

tételszintű, a tétel rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg

T223

BZSR hivatkozási kód

AN

29

- az eredeti tételből képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja, ha a T222 értéke 00,

- szóköz, ha a T222 értéke <> 00

T224

ügyfél-azonosító

AN

24

az eredeti tétel T215 mezője szerint

CS-STÁTUS üzenetet Záró LÁB (hossz: 46)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z220

tétel-típus

N

2

03

Z221

elfogadott / feldolgozott tételek száma

N

6

a Z221 és a Z223 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek számával, a Z211 mező értékével

Z222

elfogadott / feldolgozott tételek összértéke

N

16

a Z222 és a Z224 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek összegével, a Z212 mező értékével

Z223

visszautasított / fel nem dolgozott tételek száma

N

6

Z224

visszautasított / fel nem dolgozott tételek összértéke

N

16

A csoportos beszámoló (CS-DETSTA) üzenetszabvány

CS-DETSTA üzenet FEJ (hossz: 52)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F420

tétel-típus

N

2

01

F421

üzenet típus

A

6

DETSTA

F422

napi jelentés jelző és duplum kód

N

1

0, 1, 8, 9

0 - napi beszámoló - eredeti példány

1 - napi beszámoló - másolati pld.

8- összesítő beszámoló - eredeti pld.

9- összesítő beszámoló - másolati pld.

F423

csoportos megbízás kezdeményezője

AN

13

F423 és F424 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet egyedi azonosítójával

F424

F424.1

F424.2

csoportos megbízás üzenet sorszáma

- összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

F425

F425.1

F425.2

DETSTA üzenet azonosítója:

- összeállítás dátuma (8)

- sorszáma (4)

N

12

a CS-DETSTA üzenet egyedi azonosítója

F426

üzenet összeállításának időpontja

N

6

óóppmm

CS-DETSTA üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 126)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

T420

tétel típus

N

2

02

T421

tételsorszám

N

6

a tétel eredeti, csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma

T422

összeg

N

10

megegyezik az eredeti tétel T213 mezőjének értékével

T423

az eredeti tétel feldolgozási dátuma

N

8

megegyezik a CS-STÁTUS üzenet F225.1 mezőjének értékével

T424

a tételre vonatkozó, címzett bank általi visszajelzés-információ

AN

2

00 - teljesített beszedés

vv - visszautasítás oka

NO - nem érkezett válasz

T425

a válasz feldolgozási dátuma

AN

8

- szóköz, ha a T424 mező értéke: NO - egyébként feldolgozási dátum.

T426

ügyfélszámla terhelési dátuma

AN

8

- a címzett bank ezen a napon terhelte meg a kötelezett számláját

- szóköz, ha a T424 mező értéke <> 00

T427

a válasz hivatkozási kódja

AN

29

- a válasz BZSR hivatkozási kódja

- szóköz, ha a T424 értéke 'NO'

T428

eredeti BZSR hivatkozási kód

AN

29

- az eredeti tételből képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja

T429

ügyfél-azonosító

AN

24

az eredeti tétel T215 mezője szerint

CS-DETSTA üzenetet Záró LÁB (hossz: 68)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z420

tétel-típus

N

2

03

Z421

teljesítettként megválaszolt tételek száma

N

6

Z421, a Z423 és a Z425 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek száma, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. meg-válaszolatlan tételének száma. A fenti mezők összege ilyenkor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek számával, a CS-STÁTUS üzenet Z221 mezőjének értékével.

Z422

teljesítettként megválaszolt tételek összértéke

N

16

a Z422, a Z424 és a Z426 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek összértéke, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. meg-válaszolatlan tételének összértéke. A fenti mezők összege ilyen-kor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek összegével, a CS-STÁTUS üzenet Z222 mezőjének értékével.

Z423

visszautasított tételek száma

N

6

Z424

visszautasított tételek összértéke

N

16

Z425

meg nem válaszolt tételek száma

N

6

Z426

meg nem válaszolt tételek összértéke

N

16

FELHBE üzenet

FELHBE üzenet FEJ (hossz: 69)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F110

tétel-típus

N

2

01, K

F111

üzenet-típus

N

6

FELHBE

F112

duplum-kód1

N

1

= 0 vagy <> 0, K

F113

az indító banknak (a kötelezett bankjának) a kódja2

AN

13

K

F114

F114.1

F114.2

üzenet-sorszám

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

K

F115

az indító bank neve

AN

35

V

1F112: az első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám.

2F113: a rendszer fejleszthetőségének érdekében a mező 13 karakter hosszú; a 3 karakteres bankkódot balra igazítva kell megadni, és a mezőt szóközökkel kell feltölteni.

FELHBE üzenet FELHAT tétel (hossz: 279)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

T110

tétel-típus

N

2

02, K

T111

tételsorszám1

N

6

K

T112

a felhatalmazás jellege

A

1

U/T/D/L/M, K

U - új, T - törlés, D - érvényesség vége dátum módosítása, L - értékhatár (limit) módosítása, M - érvényesség vége és értékhatár módosítása

T113

a szolgáltató azonosítója2

AN

13

K

EAN-kód vagy adószám vagy "egyéb" azonosító

T114

a fogyasztó azonosítója3

AN

24

K

a 24 karakternél rövidebb azonosító balra igazítva és a mező szóközzel feltöltve

T115

T115.1

T115.2

a kötelezett bankszámlaszáma4

- bankszerv (8)

- számlaszám (8/16)

AN

24

K

ha a számlaszám csak 8 jegyű, balra igazítva kell megadni és a mezőt szóközzel kell feltölteni

T116

kötelezett neve

AN

35

K

T117

a felhatalmazás érvényességének kezdete5

N

8

K

T118

a felhatalmazás érvényességének vége

N

8

V

T119

a felhatalmazás kelte

N

8

V

T1110

a felhatalmazás értékhatára

N

10

V

az érték Ft-ban értendő, az összeget jobbra igazítva kell megadni, tizedesrész nem használható

T1111

a fogyasztó neve

AN

35

V

T1112

a fogyasztó címe

AN

35

V

T1113

közlemény

AN

70

V

1T111: a tételt az üzeneten belül egyedileg azonosító szám.

2T113: a kód felépítését lásd a jelen szabvány Bevezetésében, az Általános tudnivalókhoz tartozó lábjegyzetekben.

3T114: a szolgáltató által adott egyedi azonosító.

4T115: ügyfélszámla; a kötelezett nem feltétlenül azonos a fogyasztóval.

5T117: az ügyfél által megadott dátum, amelytől fogva az ügyfél részéről a pénzügyi tranzakció végrehajtható; érvénytelenítő (törlő) tétel esetén az érvénytelenség kezdetének napja.

FELHBE üzenet LÁB (hossz: 20)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z110

tétel-típus

N

2

03, K

Z111

az új felhatalmazások (tételek) száma

N

4

K

Z112

a módosító felhatalmazások (tételek) száma

N

4

K

Z113

az érvénytelenítő felhatalmazások (tételek) száma

N

4

K

Z114

a tételek száma összesen

N

6

K

FELHAC üzenet

FELHAC üzenet FEJ (hossz: 54)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F120

tétel-típus

N

2

01

F121

üzenet-típus

N

6

FELHAC

F122

duplum-kód

N

1

= 0 vagy <> 0

lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét

F123

F123.1

F123.2

üzenet-sorszám

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

a közvetítőrendszer tölti ki

F124

az üzenet összeállításának ideje

AN

6

óóppmm

F125

a hivatkozott üzenetazonosító

AN

25

az eredeti, most visszajelzett FELHBE üzenet azonosítója, az F113+F114 mezők értéke szerint

F126

üzenetszintű hiba kódja

N

2

üzenetszintű hiba esetén a hibakód, lásd a hibaüzeneteknélegyébként 00

FELHAC üzenet jó FELHAT tétel hivatkozása (hossz: 8)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

JT120

tétel-típus

N

2

02

JT121

jó FELHAT tétel eredeti tételsorszáma

N

6

jó FELHAT tételek sorszáma a T111 mező értéke szerint

FELHAC üzenet rossz FELHAT tétel (hossz: 283)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

RT120

tétel-típus

N

2

03

RT121-RT1214

az eredeti ROSSZ FELHAT tétel mezőinek megismétlése

AN

279

az eredeti rossz FELHAT tétel T110-T1113 mezőinek értéke szerint

RT1217

HIBAKÓD

N

2

lásd a hibaüzeneteknél

FELHAC üzenet LÁB (hossz: 10)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z120

tétel-típus

N

2

04

Z121

a hibátlan tételek száma

N

4

elfogadott tételek száma, üzenetszinten hibás FELHBE esetén mindig 0000

Z122

a hibás tételek száma

N

4

visszautasított tételek száma, üzenetszinten hibás FELHBE esetén mindig 9999

FELHKI üzenet

FELHKI üzenet FEJ (hossz: 40)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F130

tétel-típus

N

2

01

F131

üzenet-típus

N

6

FELHKI

F132

duplum-kód

N

1

= 0 vagy <> 0

lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét

F133

F133.1

F133.2

üzenet-sorszám

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

a közvetítőrendszer által adott egyedi üzenetazonosító

F134

az üzenet összeállításának ideje

AN

6

óóppmm

F135

a szolgáltató kódja1

AN

13

a különböző FELHBE üzenetek-ből képzett, azonos szolgáltatónak szóló alcsoportok kerülnek egy FELHKI üzenetbe

1F135: a kód felépítését l. a jelen szabvány Bevezetésében, az Általános tudnivalókhoz tartozó lábjegyzetekben.

FELHKI üzenet alcsoport fej (hossz: 62)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AF130

tétel-típus

N

2

02

AF131

alcsoport-azonosító

AN

25

az eredeti üzenetazonosító F113+F114

AF132

az indító bank neve

AN

35

az eredeti FELHBE üzenet F115 mezője szerint

FELHKI üzenet jó FELHAT tétel (hossz: 281)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AT130

tétel-típus

N

2

03

AT131-AT1314

az eredeti jó FELHAT tétel mezőinek megismétlése

AN

279

az eredeti FELHAT tétel T110-T1113 mezőinek értéke szerint

FELHKI üzenet alcsoport láb (hossz: 6)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AZ130

tétel-típus

N

2

04

AZ131

az alcsoport-beli felhatalmazás-tételek száma

N

4

FELHKI üzenet LÁB (hossz: 10)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z130

tétel-típus

N

2

05

Z131

az alcsoportok száma

N

2

Z132

a felhatalmazás tételek száma összesen

N

6

FELHAP üzenet

FELHAP üzenet FEJ (hossz: 69)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F140

tétel-típus

N

2

01, K

F141

üzenet-típus

N

6

FELHAP, K

F142

duplum-kód

N

1

= 0 vagy <> 0, K

lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét

F143

a visszaigazoló szolgáltató azonosítója

AN

13

K

érvényes adószám vagy EAN-kód vagy "egyéb" kód: a mező-tartalom megfelel a Központi nyilvántartásnak

F144

F144.1

F144.2

üzenet-sorszám

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

K

F145

a visszaigazoló szolgáltató neve

AN

35

V

FELHAP üzenet FELHAT tétel hivatkozás (hossz: 91)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

T140

tétel-típus

N

2

02, K

T141

a FELHAT tétel bázisazonosítója

AN

31

K

F113 + F114 + T111

T142

a fogyasztó azonosítója

AN

24

K

T143

T143.1

T143.2

a kötelezett bankszámlaszáma

- bankszerv (8)

- számlaszám (8/16)

AN

24

K

T144

az első díjlehívás várható ideje

N

8

K

a szolgáltató által megadott adat, értéke rendszerint azonos AT138 értékével, de annál nagyobb is lehet

T145

visszaigazolási kód

N

2

K

10 alatti értékek: a tétel elfogadva, 10 feletti értékek: a tétel vissza-utasítva (a kódlista szerint)

FELHAP üzenet LÁB (hossz: 10)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z140

tétel-típus

N

2

03, K

Z141

"végrehajtott" felhatalmazá-sok száma

N

4

K

Z142

"NEM végrehajtott" felhatalmazások száma

N

4

K

FELHNA üzenet

FELHNA üzenet FEJ (hossz: 54)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F150

tétel-típus

N

2

01

F151

üzenet-típus

N

6

FELHNA

F152

duplum-kód

N

1

= 0 vagy <> 0

lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét

F153

F153.1

F153.2

üzenet-azonosító

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

a közvetítőrendszer tölti ki

F154

az üzenet összeállításá-nak ideje

AN

6

óóppmm

F155

a hivatkozott üzenetazonosí-tó

AN

25

az eredeti, most visszajelzett FELHAP üzenet azonosítója, az F143+F144 mező szerint

F156

üzenetszintű hiba kódja

N

2

üzenetszintű hiba esetén a hibakód (l. a hibaüzeneteknél), egyébként 00

FELHNA üzenet jó FELHAP tétel hivatkozása (hossz:33)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

JT150

tétel-típus

N

2

02

JT151

jó FELHAP tétel eredeti tételsorszáma

AN

31

jó FELHAP tételek azonosítója a T141 mező értéke szerint

FELHNA üzenet rossz FELHAP tétel (hossz:95)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

RT150

tétel-típus

N

2

03

RT151-RT156

az eredeti ROSSZ FELHAP tétel mezőinek megismétlése

AN

91

az eredeti FELHAP tétel T140-T145 mezőinek értéke szerint

RT157

HIBAKÓD

N

2

lásd a hibaüzeneteknél

FELHNA üzenet LÁB (hossz: 10)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z150

tétel-típus

N

2

04

Z151

a hibátlan tételek száma

N

4

az elfogadott tételek száma, üzenetszinten hibás FELHAP esetén mindig 0000

Z152

a hibás tételek száma

N

4

a visszautasított tételek száma, üzenetszinten hibás FELHAP esetén mindig 9999

FELHOK üzenet

FELHOK üzenet FEJ (hossz: 52)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

F160

tétel-típus

N

2

01

F161

üzenet-típus

N

6

FELHOK

F162

duplum-kód

N

1

= 0 vagy <> 0

lásd a FELHBE üzenet F112 mező lábjegyzetét

F163

F163.1

F163.2

üzenet-azonosító

- az összeállítás dátuma (8)

- sorszám (4)

N

12

a közvetítőrendszer tölti ki

F164

az üzenet összeállításának ideje

AN

6

óóppmm

F165

az eredeti üzenet azonosítója

AN

25

az eredeti, most (legalább részben) megválaszolt FELHBE üzenet azonosítója az F113+F114 mezők értéke szerint

FELHOK üzenet alcsoport fej (hossz: 27)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AF160

tétel-típus

N

2

02

AF161

alcsoport-azonosító a hivatkozott FELHAP üzenet-azonosító

AN

25

az alcsoportbeli tételeket visszaigazoló FELHAP üzenet azonosítója, az F143+F144 mező értéke szerint

FELHOK üzenet megválaszolt FELHAT tétel hivatkozás (hossz: 66)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AT160

tétel-típus

N

2

03

AT161

a megválaszolt FELHAT tétel sorszáma

N

6

a bázisazonosító tételsorszám része (utolsó hat karaktere)

AT162

a fogyasztó azonosítója

AN

24

a hivatkozott FELHAP üzenet T142 mezőjének értéke szerint

AT163

AT163.1

AT163.2

a kötelezett bankszámlaszáma

- bankszerv(8)

- számlaszám (8/16)

AN

24

a hivatkozott FELHAP üzenet T143 mezőjének értéke szerint

AT164

az első díjlehívás várható ideje

N

8

a hivatkozott FELHAP üzenet T144 mezőjének értéke szerint

AT165

visszaigazolási kód

N

2

a hivatkozott FELHAP üzenet T145 mezőjének értéke szerint

FELHOK üzenet alcsoport láb (hossz: 10)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

AZ160

tétel-típus

N

2

04

AZ161

az alcsoport-beli elfogadott felhatalmazás-tételek száma

N

4

AZ162

az alcsoportbeli visszautasított felhatalmazás- tételek száma

N

4

FELHOK üzenet LÁB (hossz: 12)

mező

tartalom

típus

hossz

érték

megjegyzés

Z160

tétel-típus

N

2

05

Z161

az alcsoportok száma

N

2

Z162

az elfogadott felhatalmazás-tételek száma

N

4

a felhatalmazást fogadó szolgáltató által elfogadott tételek

Z163

a visszautasított felhatalmazás-tételek száma

N

4

a felhatalmazást fogadó szolgáltató által visszautasított tételek